S-togenes potentiale og udfordringer

S-togenes potentiale

Potentialet i S-togene kan illustreres med et øget pendlerbehov på 12.000 personer på en strækning. Det svarer til det antal nye arbejdspladser som der planlægges med i den langsigtede udbygning ved Avedøre Holme. Skal 12.000 ansatte køre i bil på arbejde, kræver det to ekstra spor på motorvejen i to timer (4.500 biler i timen med 1,3 person i hver). To spor mere når de skal hjem igen. Skal de tage S-toget svarer det til siddepladserne i 38 tog. På alle fingrene i S-togs nettet er der plads til mindst 18 tog mere i timen. Så mens der skal bygges 4 spor mere på motorvejen, kan det samme klares ved at udnytte de eksisterende S-togs skinner. 

Der foreslås jævnligt udbygninger af den kollektive transport for to-cifrede milliardbeløb. Ingen af de forslag der kommer frem, giver dog noget væsentligt bidrag til hvor hurtigt og pålideligt de rejsende i hovedstadsområdet kommer ind, ud og rundt om byen. Det skyldes at ingen af forslagene tager udgangspunkt i pendlertrafikkens arbejdshest. Det er på S-togs nettet at de fleste af pendlernes kilometer tilbagelægges. Vi tror ikke på, at det er muligt at reducere trængslen væsentligt uden at løse S-togs trafikkens grundlæggende problemer 

S-togenes udfordringer

S-togsnettet består af 170 km skinner. På de 8 centrale km af S-togsnettet udnyttes kapaciteten maksimalt. På 146 kilometer af skinnerne udnyttes kapaciteten kun med 1/3, fordi tre spor smelter sammen til ét på den centrale del. Så længe denne begrænsning er gældende, er det ikke muligt at servicere passagerne med væsentligt flere S-tog, end det gøres i dag. 

I forhold  til metro og letbane fremstår S-togene i dag som noget mindre trendy,  med mindre vælgertække og uden promovering fra pengestærke producenter. Mere end 25 involverede kommuner og staten skal blive enige om projekt og finansiering. Men med vores forslag giver vi S-togene de samme attraktive egenskaber, som har givet metroen succes. Det håber vi kan være med til at politikerne kan finde sammen om at at skabe den løsning der er bedst for Hovedstaden. 

Using Format