Ekspresgruppens forslag                                     

Den bedste introduktion til Ekspresgruppens forslag får du ved at se vores introvideo. Det er en 13 minutter lang video fra februar 2020, som præsenterer elementerne i Ekspresscenariet og illustrerer potentialet i Eksprestunnellen.

Altinget bragte dette indlæg med 10 gode grunde til at bygge en eksprestunnel til S-tog i København i januar 2021

Nordisk Jernbanesamarbejde holdt et arrangement om muligheden for en S-togs Eksprestunnel gennem København i september 2020. Ekspresgruppens præsentation herfra er lagt ud som fire videoer: 

Ekspresgruppen, NJS 1.del - Forslagets historie
Ekspresgruppen, NJS 2.del - Ekspresscenariet
Ekspresgruppen, NJS 3.del - Ekspresscenariet vs. Hovedstadens Trafik- ogMobilitetsplan
Ekspresgruppen, NJS 4.del - Ekspresscenariet og Metroens havnesnit

I marts 2020 præsenterede Ekspresgruppen forslaget for Folketingets Transportudvalg. Ekspresgruppen indledte mødet med en 7 minutter lang præsentation

Samme dag var der en artikel om Ekspresgruppens forslag i Politiken  

I januar 2021 gav Ekspresgruppen denne præsentation  for Embedsmandsudvalg vedrørende Klima og Infrastruktur (16 minutter). Den er primært en opsummering af Intro-videoen og NJS 3.del videoen.  

I marts 2021 skrev professor Otto Anker Nielsen og Linda Christensen i en artikel i Altinget, at Eksprestunnellen er en af de løsningsmuligheder der bør analyseres for at kunne træffe de rette beslutninger om jernbanetrafikken i hovedstadsområdet.

I august 2021 bragte Ingeniøren denne artikel hvor der især er fokus på hvordan Eksprestunnellen kan give flere tog og en robust drift. 

Eksprestunnellen har været emnet for en specialeafhandling på DTU’s uddannelse for Transport og Logistik. Specialet blev forsvaret med topkarakter i januar 2020 og har vundet Banebranchens pris for bedste DTU afgangsprojekt indenfor jernbane. Du kan downloade specialet ved at klikke her.

Præsentations-materialet fra forsvaret af specialet kan downloades her

Det skal bemærkes, at specialet som en del af dets afgrænsning fokuserer på selve Eksprestunnellen og ikke omhandler det samlede Ekspresscenarie. S-togs nettet trafikeres i specialet næsten som i dag, blot sendes hurtigtogene via Eksprestunnellen. Afgrænsningen medfører, at:

  • Mange stationer mister den direkte forbindelse til Boulevardbanens stationer, og passagerne skal skifte tog for at komme ind til centrum. Det gælder blandt andet Hillerød/Allerød/Birkerød, og uhensigtsmæssigheden kan aflæses i simulationerne ved, at Hillerødfingeren har færre S-togs passagerer end i dag  
  • Kystbanen omdannes ikke til S-tog, og kan derfor ikke profitere af de hurtige og højfrekvente tog gennem Eksprestunnellen med direkte adgang til +30 stationer i Syd- og Vest-københavn
  • Der kører kun 36 tog i timen ud i fingrene. Der opnås derfor ikke de metrolignende egenskaber som der gøres med Ekspres-scenariets 56 tog i timen 

På trods af at tunnelens potentiale ikke udfoldes i specialet, opnås der et økonomisk afkast på 1,4 procent. På den positive side bemærker vi også, at en station ved Rigshospitalet i simulationerne får mere end 60.000 daglige passagerer. Vi har derfor tilpasset Ekspresscenariet efterfølgende, så det også omfatter en station ved Rigshospitalet som foreslået i specialet.

Den nu forældede rapport rettet mod Trængsels-kommissionens arbejde i 2013 kan fås ved henvendelse. Det samme gælder præsentations-materialet fra "Trafikdage i Ålborg" fra august 2019. 

Using Format