Ekspresgruppens forslag                                     

Den bedste introduktion til Ekspresgruppens forslag får du ved at se vores introvideo. Det er en 13 minutter lang video fra februar 2020, som præsenterer elementerne i Ekspresscenariet og illustrerer potentialet i Eksprestunnellen. Du kan se den ved at klikke her.

Nordisk Jernbanesamarbejde holdt et arrangement om muligheden for en S-togs Eksprestunnel gennem København den 2.september 2020. Præsentationen herfra er lagt ud som fire videoer: 

Ekspresgruppen, NJS 1.del - Forslagets historie
Ekspresgruppen, NJS 2.del - Ekspresscenariet
Ekspresgruppen, NJS 3.del - Ekspresscenariet vs. Hovedstadens Trafik- ogMobilitetsplan
Ekspresgruppen, NJS 4.del - Ekspresscenariet og Metroens havnesnit

Den 10.marts 2020 præsenterede Ekspresgruppen forslaget for Folketingets Transportudvalg. Ekspresgruppen indledte mødet med en 7 minutter lang præsentation. Den kan du se ved at klikke her

Samme dag var der en artikel om Ekspresgruppens forslag i Politiken  

Det centrale element i Ekspresgruppens vision, Eksprestunnellen, har været emnet for en specialeafhandling på DTU’s uddannelse for Transport og Logistik. Specialet blev forsvaret med topkarakter i januar 2020. Du kan downloade specialet ved at klikke her.

Præsentations-materialet fra forsvaret af specialet kan downloades her

Ekspresgruppens kommentarer til specialet: Specialet var en enkeltmandsopgave, og det var ikke muligt i specialet at inddrage alle de elementer som hører naturligt sammen i Ekspresscenariet. Den nødvendige simplificering har bl.a. betydet, at:

  • Eksprestunnellen trafikeres ved at de nuværende hurtigtoge kører ad Eksprestunnellen i stedet for ad Boulevardbanen. Det betyder fx for Hillerødfingeren, at Hillerød/Allerød/Birkerød mister den direkte adgang til Boulevardbanens stationer. Uhensigtsmæssigheden giver flere togskift for at passagerne kan komme ind til bycentrum. Det resulterer i færre passagerer på S-toget og dårligere samfundsøkonomi. 
  • Kystbanen omdannes ikke til S-tog, og kan derfor ikke profitere af de hurtige og højfrekvente førerløse tog gennem Eksprestunnellen med direkte adgang til +30 stationer i Syd- og Vest-københavn
  • Der leveres kun 36 tog i timen ude i fingrene. Der opnås derfor ikke de metrolignende ventetider som der gøres med Ekspres-scenariets 52 tog i timen

På trods af den selektive analyse i specialet, opnås der et samfundsøkonomisk afkast på 1,4 procent. På den positive side bemærker vi også, at en station ved Rigshospitalet i simulationerne får mere end 60.000 daglige passagerer. Vi har derfor tilpasset Ekspresscenariet efterfølgende, så det også omfatter en station ved Rigshospitalet.

Den nu forældede rapport rettet mod Trængsels-kommissionens arbejde i 2013 kan fås ved henvendelse. Det samme gælder præsentations-materialet fra "Trafikdage i Ålborg" fra august 2019. 

Using Format