Ekspresgruppens forslag                                     

Den bedste introduktion til Ekspresgruppens forslag får du ved at se vores introvideo. Det er en 13 minutter lang video fra februar 2020, som præsenterer elementerne i Ekspresscenariet og illustrerer potentialet i Eksprestunnellen. Du kan se den ved at klikke her.

Altinget bragte dette indlæg med 10 gode grunde til at bygge en eksprestunnel til S-tog i København d. 26. januar 2021

Nordisk Jernbanesamarbejde holdt et arrangement om muligheden for en S-togs Eksprestunnel gennem København den 2.september 2020. Præsentationen herfra er lagt ud som fire videoer: 

Ekspresgruppen, NJS 1.del - Forslagets historie
Ekspresgruppen, NJS 2.del - Ekspresscenariet
Ekspresgruppen, NJS 3.del - Ekspresscenariet vs. Hovedstadens Trafik- ogMobilitetsplan
Ekspresgruppen, NJS 4.del - Ekspresscenariet og Metroens havnesnit

Den 10.marts 2020 præsenterede Ekspresgruppen forslaget for Folketingets Transportudvalg. Ekspresgruppen indledte mødet med en 7 minutter lang præsentation. Den kan du se ved at klikke her

Samme dag var der en artikel om Ekspresgruppens forslag i Politiken  

Den 8. januar 2021 gav Ekspresgruppen  denne præsentation  for Embedsmandsudvalg vedrørende Klima og Infrastruktur (16 minutter). Den er primært en opsummering af Intro-videoen og NJS 3.del videoen.  

Det centrale element i Ekspresgruppens vision, Eksprestunnellen, har været emnet for en specialeafhandling på DTU’s uddannelse for Transport og Logistik. Specialet blev forsvaret med topkarakter i januar 2020. Du kan downloade specialet ved at klikke her.

Præsentations-materialet fra forsvaret af specialet kan downloades her

Det skal bemærkes at specialet som en del af afgrænsningen fokuserer på selve Eksprestunnellen og ikke omhandler det samlede Ekspresscenarie. Denne helt naturlige afgrænsning betyder imidlertid, at:

  • Eksprestunnellen trafikeres ved at de nuværende hurtigtoge kører ad Eksprestunnellen i stedet for ad Boulevardbanen. Det betyder fx for Hillerødfingeren, at Hillerød/Allerød/Birkerød mister den direkte adgang til Boulevardbanens stationer. Uhensigtsmæssigheden giver flere togskift for at passagerne kan komme ind til bycentrum. Det resulterer i færre passagerer på S-toget og dårligere samfundsøkonomi. 
  • Kystbanen omdannes ikke til S-tog, og kan derfor ikke profitere af de hurtige og højfrekvente førerløse tog gennem Eksprestunnellen med direkte adgang til +30 stationer i Syd- og Vest-københavn
  • Der leveres kun 36 tog i timen ude i fingrene. Der opnås derfor ikke de metrolignende egenskaber som der gøres med Ekspres-scenariets 52 tog i timen

På trods af tunnelens potentiale ikke udfoldes i specialet, opnås der et samfunds-økonomisk afkast på 1,4 procent. På den positive side bemærker vi også, at en station ved Rigshospitalet i simulationerne får mere end 60.000 daglige passagerer. Vi har derfor tilpasset Ekspresscenariet efterfølgende, så det også omfatter en station ved Rigshospitalet.

Den nu forældede rapport rettet mod Trængsels-kommissionens arbejde i 2013 kan fås ved henvendelse. Det samme gælder præsentations-materialet fra "Trafikdage i Ålborg" fra august 2019. 

Using Format