Visionen for S-togene

 

I vores forslag argumenterer vi for at ekspresscenariet giver disse forbedringer i togbetjeningen

• Aldrig totalnedbrud på S-togsnettet 

• Væsentligt forbedrede køretider
       - 9-12  minutter hurtigere på tværs af byen
       - 4-5  minutter hurtigere fra forstæderne ind til 60 procent af metrostationerne

• Væsentligt kortere ventetider
        - Afgang hvert 4. minut eller oftere på alle eksisterende stationer
        - 8  minutters drift på alle toglinjer 

• Mere robust køreplan 

• Reducere togskift på rejser mellem  nord og syd med 2/3

• Servicering af helt nye områder med  behov for højklasset kollektiv transport


Using Format