Ekspresgruppens vision for S-togene


Vores "Ekspresscenarie" består ud over Eksprestunnellen bl.a. også af førerløse S-tog, S-tog til Helsingør, 70% flere tog og flere nye toglinjer.  I vores forslag argumenterer vi for at Ekspresscenariet giver store forbedringer i togbetjeningen: 

• Aldrig totalnedbrud på S-togsnettet
• Væsentligt forbedrede køretider
       - 9-12  minutter hurtigere på tværs af byen
       - 4-5  minutter hurtigere fra forstæderne ind til 60 procent af metrostationerne
• Væsentligt kortere ventetider
        - Afgang hvert 4. minut eller oftere på alle eksisterende stationer
        - 8  minutters drift på alle toglinjer 
• Mere robust køreplan 
• Væsentligt færre togskift på rejser mellem nord og syd 
• Servicering af helt nye områder med  behov for højklasset kollektiv transport


Using Format