Ekspresgruppens vision for S-togene


Ekspresgruppen står bag "Ekspresscenariet". Ekspresscenariet er en pakke bestående af en 11 km lang S-togs tunnel, førerløse S-tog, S-tog til Helsingør og 70% flere tog gennem byen.  I vores forslag argumenterer vi for, at Ekspresscenariet giver store forbedringer i togbetjeningen: 

• Ingen totalnedbrud på S-togsnettet
• Mere robust køreplan
• Væsentligt forbedrede køretider
       - 9-12  minutter hurtigere på tværs af byen
       - 4-5  minutter hurtigere fra forstæderne ind til 60 procent af metrostationerne
• Væsentligt kortere ventetider
        - Afgang hvert 4. minut eller oftere på alle eksisterende stationer
        - 8  minutters drift på alle toglinjer
• Færre togskift på rejser mellem nord og syd
• Servicering af helt nye områder med  behov for højklasset kollektiv transport


Using Format