Ekspresgruppens idégrundlag

Ekspresgruppens mål

Ekspresgruppens mål er at bringe Hovedstadsregionens rejsende hurtigt og pålideligt frem til deres destination. Alle tiltag der kan bidrage til at hjælpe rejsende passagerer og trafikanter hurtigt, sikkert, forudsigeligt, komfortabelt og miljøvenligt frem til deres mål har vores interesse. 

Individuel og kollektiv trafikVi respekterer bilernes bidrag til at løse Hovedstadens trafikopgaver, men vi tror ikke på bilerne kan løse trængselsproblemet. I det store hele har byen de veje der er. At bygge nye og bredere veje hvor der allerede er beboelse og rekreative områder er vanskeligt gennemførligt, og bygger man vejene bredere ét sted har vi ofte set, at det blot flytter trafikpropperne andre steder hen. Vi ser ikke nogle praktisk gennemførlige initiativer hvor man kan forøge kapaciteten for den Københavnske biltrafik meget markant, som vi mener er muligt i den kollektive trafik. 

VI tror heller ikke bilerne kan løse klimaudfordringen. Selv med en fuld elektrificering af vognparken reduceres den samlede CO2-udledning kun med 2/3, mens elektriske toge på grøn energi næsten er fossilfrie. 

Investeringer i den kollektive trafik har den klare fordel, at de virker dobbelt. Ved at bedre forholdene i den kollektive trafik skaber man samtidig plads og bedre rejsetider på vejnettet. Investerer man derimod i større kapacitet på vejene, udhuler man passagergrundlag og økonomi i den kollektive trafik med færre afgange og dårligere dækning til følge. 

Mødet mellem mennesker

Vi tror på dynamikken og værdien af det fysiske møde mellem mennesker, og vi mener derfor ikke, at trængselsproblemerne skal løses alene gennem  hjemmearbejdspladser og forskudte arbejdstider. Vi vil hellere gøre rejsen mere attraktiv. Hvis man som rejsende kan forvente en hurtig og pålidelig rejse, vil de fleste gerne bruge tid i trafikken for at kunne mødes fysisk med andre mennesker. 

Metro

Metro er velegnet til at håndtere nogle trafikale udfordringer i Københavns og Frederiksberg kommuner, og udbygningen har i høj grad været med til at udvikle de centrale dele af byen. Men metroens geografiske udstrækning er begrænset, og alene derfor kan investeringer i metro langt fra stå alene når hele hovedstadens trafikale udfordringer skal håndteres.  

Letbaner 

Letbaner medfører, at der kan skabes arbejdspladser der opfylder kravene om stationsnærhed, hvilket er en fordel for de kommuner som får arbejdspladserne. Men de rejsetids-gevinster der opnås for de tidligere buspassagerer er relativt beskedne, og de kommer på bekostning af mindre plads og fremkommelighed til de øvrige trafikanter.  Letbanens evne til at reducere den samlede trængsel er derfor begrænset. 

Selvkørende bilerSelvkørende biler indeholder et stort potentiale men også en fare. Lange køretider er ikke så skræmmende, når man kan udnytte tiden på vejen med computerarbejde og som fuldgyldig mødedeltager. Vejene bliver mere tillokkende, og folk som ikke ønskede 1 times daglig transport tidligere, vil nu kunne leve med 1½-2 timers transport på vejen, fordi tiden udnyttes. Kriteriet for at vælge bilen flytter sig, og flere vil begive sig ud på vejene. Først i 2065 forventer Vejdirektoratet at kapaciteten kan løftes væsentligt som følge af fuld automatisering, og faren er derfor at den øgede komfort som automatiseringen medfører vil gå hånd i hånd med længere rejsetider. 

Cykler

Cyklen er vores favorit transportmiddel. Cykler er sunde og miljøvenlige og København er internationalt anerkendt for sin storstilede og vellykkede satsning på cykeltrafik. Vi mener, at vi bedst kan støtte cyklismen ved at afvikle mere transport bort fra vejene og give mulighed for at tage cykel med på toget.  

Using Format